Најголемиот дел од податоците на pulse.eco потекнуваат од заедницата и не треба да се третираат како официјални податоци. Не постојат гаранции за нивната коректност.
За прецизноста на најчесто користените сензори и направените пресметки за прикажување на некои од мерките, упатете се кон делот за Често поставувани прашања.
pulse.eco користи колачиња за да го пресонализира изборот за вашиот уред и да ви овозможи полесно користење на сајтот. Овие информации НЕ се складираат и не се споделуваат со никој друг.


притиснете ctrl (control) + scroll за да ја зголемите мапата

Моментална ситуација:
Препорачуваме:
Минатите 24 часа:
Минатата недела:

Забелешка: Прикажаните податоци потекнуваат директно од самите сензори. Не гарантираме за нивната точност. Детали

×

Собраните податоци не се манипулирани на никаков начин. Не гарантираме за нивната коректност.

Водач на заедница

lead

Smart City Lab Grenchen...

Der Verein Smart City Lab Grenchen wurde mit dem Ziel gegründet, unter Einsatz von digitalen Technologien eine effiziente, ökologische und sozial inklusive Stadtentwicklung im Lebensraum Grenchen und Umgebung zu fördern. Wir vernetzen Interessensvertreter aus Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung, damit Veränderungen in Gesellschaft und Technologie frühzeitig erkannt und aktiv begleitet werden können. Wir unterstützen den Wissenstransfer zwischen den Interessensvertretern, mit Veranstaltungen zu Themen wie eGovernment, Smart Mobility, Smart Environment & Energy, Smart Economy & Farming, Smart Living und Smart Citizen.